Back to All Events

שיח פרויקט

זאת הזמנה אישית לביקור
בתערוכת הבוגרים
ולשיח פרויקט גמר בעיצוב

ביום שני 22/8
משעה 09:00 ועד 21:00
במכללת תילתן בחיפה
(צמוד לתחנת רכבת חיפה מרכז השמונה)

www.ואהבת.com
חפשו אותנו בפייסבוק